Havacılık Yönetimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Koparan

Tarihçe

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 09 Mayıs 2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 16317 sayılı yazısı gereği; Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılması uygun görülmüştür:

- İktisat Bölümü

- İşletme Bölümü

- Siyaset Bilimi Bölümü

- Havacılık Yönetimi Bölümü

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne öğrenci alımı ile birlikte öğrenim faaliyetlerine başlamıştır.

Havacılık Yönetimi Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut 240 AKTS'yi tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olan öğrenciler Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu olarak 4 yıllık lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

1)Lise ve dengi okul mezunu olmak

2)YGS'den yeterli puanı almak

Üst Kademeye Geçiş

Öğreciler lisans programını tamamladıktan sonra Yüksek Lisans, daha sonra Doktora yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Program için gerekli 240 AKTS'yi tamamlamak ve ağırlıklı not ortalaması yüz üzerinde altmış olmak.

Mezun İstihdam Olanakları

Havacılık Yönetimi devletin ve özel sektörün havacılık alanındaki istihdam ihtiyacı doğrultusunda nitelikli insan kaynağını oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Mezunlar, havayolları, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, özel işletmeler, hava ulaştırma yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyon planlaması, uçuş pazarlaması, havaalanı planlaması gibi sahalarda iş olanaklarına sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her öğretim dönemi vize, final ve bütünleme gibi sınavlara tabi tutulur. Derslere göre ödev, sunum ve proje gibi ek zorunluluklar koyulabilir. Öğrencilerin ilgili derse ait notları ara sınavın %40'ı ile dönem sonu sınavının %60'ı olarak hesaplanır. Başarı puanları toplamı yüz üzerinden en az 60 olan öğrenciler dersten başarılı sayılır.

Bölüm Başkanı
Doktor Emrah KOPARAN
Tarihçe
Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 09 Mayıs 2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 16317 sayılı yazısı gereği; Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılması uygun görülmüştür:

- İktisat Bölümü

- İşletme Bölümü

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alımı ile birlikte öğrenim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut 240 AKTS`yi tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olan öğrenciler Havacılık Yönetimi bölümü mezunu olarak 4 yıllık lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Türk Vatandaşları İçin
(1) Lise Diploması, (2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Uluslararası Öğrenciler İçin
(1) Lise Diploması ve TC Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen "Denklik Belgesi". (2) Uluslararası Öğrenci Sınavı (YÖS) veya yükseköğretimde ulusal otorite olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan SAT i, ACT, vb. gibi uluslararası üniversite giriş sınavları. Adaylar YÖS veya dengi sınavlardan aldıkları puanlara göre programlara giriş hakkı kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Öğrenciler lisans programını tamamladıktan sonra Yüksek lisans, daha sonra Doktora yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Program için gerekli 240 AKTS`yi tamamlamak ve ağrılıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Havacılık yönetimi mezunları havacılık sektöründe (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında çalışabilmektedir. Kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her öğretim dönemi vize, final ve bütünleme gibi sınavlara tabi tutulur. Derslere göre ödev, sunum ve proje gibi ek zorunluluklar koyulabilir. Öğrencilerin ilgili derse ait notları ara sınavın %40`ı ile dönem sonu sınavının %60`ı alınarak hesaplanır. Başarı puanları toplamı yüz üzerinden en az 60 olan öğrenciler dersten başarılı sayılır.https://obs.amasya.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=91753