İNŞAAT TEKNOLOJİSİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Boğaçhan BAŞARAN
Sekreter
Yüksekokul Sekreteri Ruhi KILIÇ
Tarihçe
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Mezun olacak öğrencilere alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
 • Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak.
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) yeterli puan almak.

 • Üst Kademeye Geçiş
  Mezun öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puan almaları halinde İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.
  Mezuniyet Koşulları
 • Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

 • 1. sınıf ve 2.sınıf sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü yapılan mesleki stajını başarı ile tamamlamış olmak.

 • Mezun İstihdam Olanakları

  Mezun öğrenciler,

 • Konut, otel, hastane, iş merkezi, okul, fabrika, stadyum vb. tip yapıların,

 • Yol, köprü, tünel, demiryolu, havalimanı, liman vb. ulaştırma yapılarının,

 • Baraj, su kanalı, gölet, dalgakıran, su getirme ve kanalizasyon vb. su yapılarının,

 • tasarımı ve inşa sürecinde, özel ve kamu sektöründe görev alabilirler.


  Buna ilaveten,

 • yapı denetim firmalarında,

 • beton santrallerinde,

 • yol, zemin ve beton laboratuvarlarında

 • görev alabilirler.


  Ölçme ve Değerlendirme
  Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az % 70`ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.  https://obs.amasya.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=638